בחזרה לתרגול: טריגונומטריה במישור

לקובץ הבאלהלן חוברת התרגול + חוברת סיכום. החוברות נמצאות אחת מתחת לשנייה, בקבצים הניתנים לצפייה ו/או הדפסה:


שים לב: גלגל מטה ↓
כדי להגיע לקובץ הבא