לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

שאלון 802 בחזרה למקבץ מבחני הבגרות חורף 2012 עם פתרונות

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' 802

כולל את השאלון, את התשובות הסופיות ואת הפתרונות המלאים

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

>לחצו כאן על מנת לראות את השאלון

 


לחצו כאן על מנת לראות את השאלון

 


להלן פתרון מלא שאלה 1, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

יועלה בהקדם

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 2, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

יועלה בהקדם

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 3 (ראו שאלה 36 בקובץ הנ"ל), בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

יועלה בהקדם

 

להלן פתרון מלא שאלה 5, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

יועלה בהקדם


להלן פתרון מלא שאלה 6 (ראו שאלה 21 בקובץ הנ"ל), בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

בהצלחה!!!