פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 804

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 804

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 1

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 3

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5

במבנה החדש של שאלון 804 החל מקיץ 2014 (כולל),
שאלה מספר 5 ↓ הנ"ל ↓ מבוטלת ומספר השאלות בבגרות ירד מ- 9 שאלות ל- 8 שאלות.
לפירוט נוסף על המבנה של שאלון 804 החל מקיץ 2014
לחצו כאן

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 6

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 7

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 8

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!!!