פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 806

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5:

↓ שאלה 5 הנ"ל ↓ ירדה מתוכנית הלימודים.
אין צורך ללמוד אותה. למידע נוסף על מבנה שאלון 806
לחץ כאן

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 6:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 7:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 8:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 9:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן הפתרונות הסופיים:

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרונות משרד החינוך:

 

בהצלחה!!!