פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 803

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון של הבגרות במתמטיקה שאלון 803 קיץ 2013 מועד ב'

להלן פתרון מלא שאלה 1

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4

לפתרונות המלאים

לחצו כאן וגלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 6

 

 

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!!!