פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 802

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם


להלן הפתרונות בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:

להלן התשובות הסופיות 802

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 1, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 2, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

להלן פתרון מלא שאלה 3, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

 

 

לפתרונות המלאים

הבאים

גלגלו מטה את העכבר

 

להלן פתרון מלא שאלה 4, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 5, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

 

להלן פתרון מלא שאלה 6, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה

 

 

 

בהצלחה!!!