פתרון לבגרות במתמטיקה, קיץ 2009, שאלון 007- מלומד

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1 - טרם הועלה 

שאלה 2 ירדה מתכנית הלימודים של 5 יחידות (היפרבולה)להלן פתרון מלא שאלה 3

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 סעיף ב' (ראו שאלה 4בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 69 בקובץ הנ"ל)

 

 


בהצלחה!!!