פתרון לבגרות במתמטיקה קיץ 2009 מועד ב', שאלון 007- מלומד

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1 - ירדה מתכנית הלימודים (היפרבולה)


 

להלן פתרון מלא שאלה 2 - ירדה מתכנית הלימודים (זווית בין שני ישרים)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראו שאלה 6 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 62 בקובץ הנ"ל)

 

 


בהצלחה!!!