לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2008, שאלון 007

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

להלן פתרון מלא שאלה 1 (ראו שאלה 17 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2 (ראו שאלה 15 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראו שאלה 5 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 20 בקובץ הנ"ל)

 

 


בהצלחה!!!