פתרון קיץ 2007 מועד ב' מיוחד, שאלון 007- מלומד

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1 (ראו שאלה 19 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

שאלה 2 ירדה מתכנית הלימודים של 5 יחידות (היפרבולה)שאלה 3 - טרם הועלה

 

שאלה 4 - טרם הועלהלפת

להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 40 בקובץ הנ"ל)

 

 


בהצלחה!!!