פתרון הבגרות קיץ 2010 מועד ב'

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1 (ראו שאלה 26 בקובץ הנ"ל)

 

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:
(הערה: נוסחאות וייטה במספרים ממשיים ומרוכבים אינם כלולים יותר בחומר לבגרות ולכן שאלה זו ירדה מתכנית הלימודים. ניתן לדלג)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראו שאלה 73 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 סעיף א' (ראו שאלה 71 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 סעיף ב' (ראו שאלה 71 בקובץ הנ"ל)

 

 

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה שאלון 807 קיץ 2010 מועד ב'

 

להלן השאלון:


בהצלחה!!!