פתרון הבגרות קיץ 2008 שאלון 004
קיץ 2008 מועד א'
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

בחזרה לפתרון בגרות במתמטיקה של כל השאלונים

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2008 מועד א' שאלון 004

פתרון מלא ומודרך לכל השאלות
שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני


להלן פתרון מלא שאלה 1:

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2:

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5:


לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר