פתרון הבגרות חורף 2011

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1 (ראו שאלה 26 בקובץ הנ"ל)

 

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2 (ראו שאלה 41 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראו שאלה 77 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 72 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

לפ

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה שאלון 807 חורף 2011

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן השאלון:


בהצלחה!!!