פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2018 מועד ב'
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

פתרון הבגרות יפורסם כאן מיד לאחר סיום הבגרות קיץ 2018 מועד ב'


3 יחידות לימוד

1. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב' שאלון 1 מ- 3 יח"ל (סמל השאלון 801 או 183 או 311)- טרם הועלה

2. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב' שאלון 2 מ- 3 יח"ל (סמל השאלון 802 או 381 או 312)- טרם הועלה

3. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב' שאלון 3 מ- 3 יח"ל (סמל השאלון 803 או 382 או 313)- טרם הועלה

4 יחידות לימוד

4. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב' שאלון 1 מ- 4 יח"ל (סמל השאלון 804 או 481 או 314)- טרם הועלה

5. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב' שאלון 2 מ- 4 יח"ל (סמל השאלון 805 או 482 או 315)- טרם הועלה

 

5 יחידות לימוד

6. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב' שאלון 1 מ- 5 יח"ל (סמל השאלון 806 או 581 או 316)- טרם הועלה

7. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, קיץ 2018 מועד ב' שאלון 2 מ- 5 יח"ל (סמל השאלון 807 או 582 או 317)- טרם הועלה

למידע חשוב על הבגרות במתמטיקה קיץ 2018 מועד ב': מועד, שעות, רישום, לימוד, פתרון וציונים- לחץ כאן

 

עוד בגרויות

לפתרון מלא של בגרויות 2005 עד 2017 לחץ כאן

על סמלי השאלונים

להסבר מפורט ומדויק על שיטת סימון השאלונים- לחץ כאן