פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2014 שאלון 801

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן השאלות + פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה על פי משרד החינוך שאלון 801 חורף 2014:

לקבצים הבאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון סופי של הבגרות במתמטיקה שאלון 801 חורף 2014:

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן השאלון:

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 1:

 

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 6:

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

 בהצלחה!!!