פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 803

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון שאלה 1 בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:


להלן פתרון שאלה 2 בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:


להלן פתרון שאלה 3 בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:


להלן פתרון שאלה 4 בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:


להלן פתרון שאלה 5 בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:


להלן פתרון שאלה 6 בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה:


להלן הפתרון בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה


 

בהצלחה!!!