פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2010 שאלון 005

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

הינך נמצא ב-

שאלון 005

בחזרה לבגרויות במתמטיקה, עם פתרונות מלאים, 2010

פתרון בגרות, קיץ 2010 מועד א'

פתרון מלא שאלות 1-5 חינם

 

להלן פתרונות מלאים של הבגרות במתמטיקה קיץ 2010 שאלון 005

שימו לב: השאלות נמצאות בקבצים נפרדים. קובץ מתחת לקובץ!

להלן פתרון מלא שאלה 1 (מתחת לקובץ זה יש את שאר הפתרונות)

להלן פתרון מלא שאלה 2 (מתחת לקובץ זה יש את שאר הפתרונות)

להלן פתרון מלא שאלה 3 (מתחת לקובץ זה יש את שאר הפתרונות)

להלן פתרון מלא שאלה 4 (מתחת לקובץ זה יש את שאר הפתרונות)

להלן פתרון מלא שאלה 5 (מתחת לקובץ זה יש את שאר הפתרונות)

להלן הפתרונות המלאים בכתב יד:

להלן שאלון הבגרות קיץ 2010 מועד א':