פתרון לבגרות במתמטיקה, קיץ 2010 מועד ב', שאלון 007- מלומד

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן פתרון מלא שאלה 1 (ראו שאלה 14 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 2 (ראו שאלה 26 בקובץ הנ"ל)

לפתרונות המלאים הבאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 3

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 4 (ראו שאלה 16 בקובץ הנ"ל)
(הערה: נוסחאות וייטה במספרים ממשיים ומרוכבים אינם כלולים יותר בחומר לבגרות ולכן שאלה זו ירדה מתכנית הלימודים. ניתן לדלג)

לפתרונות המלאים

גלגלו מטה את העכבר

להלן פתרון מלא שאלה 5 (ראו שאלה 73 בקובץ הנ"ל)

 

 


בהצלחה!!!