פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2017
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלוני הבחינה, פתרונות סופיים ופתרונות מלאים מפורטים


לפתרון מבחני בגרות קודמים

1. פתרון מלא של בגרויות במתמטיקה- לחץ כאן


לפתרון בגרות חורף 2017

1. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017 שאלון 1 של 3 יח"ל (סמל שאלון 801 או 182 או 311)

2. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017 שאלון 2 של 3 יח"ל (סמל שאלון 802 או 381 או 312 )

3. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017 שאלון 3 של 3 יח"ל (סמל שאלון 803 או 382 או 313)

4. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017 שאלון 1 של 4 יח"ל (סמל שאלון 804 או 481 או 314)

5. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017 שאלון 2 של 4 יח"ל (סמל שאלון 805 או 482 או 315)

6. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017 שאלון 1 של 5 יח"ל (סמל שאלון 806 או 581 או 316)

7. פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה + השאלות, חורף 2017 שאלון 2 של 5 יח"ל (סמל שאלון 807 או 582 או 317)


למידע חשוב על בגרות חורף 2017

למידע חשוב על הבגרות במתמטיקה חורף קיץ 2017: מועד, שעות, רישום, לימוד, פתרון וציונים- לחץ כאן


טבלת פירוט של מספרי השאלונים לפי רמת לימוד ולפי סוג נבחן

סמלי שאלונים
לתיכוניסטים
על פי תכנית הרפורמה

סמלי שאלונים
לבוגרי תיכון

סמלי שאלונים
לאקסטרנים

סמלי שאלונים
לנבחנים אקסטרנים
על פי תכנית הרפורמה

3 יחידות

 

 

 

 

 

 

 

 

3 יח"ל, שאלון ראשון

 

182

 

801

 

311

 

182

3 יח"ל, שאלון שני

 

381

 

802

 

312

 

381

3 יח"ל, שאלון שלישי

 

382

 

803

 

313

 

382

4 יחידות

 

 

 

 

 

 

 

 

4 יחו"ל, שאלון ראשון

 

481

 

804

 

314

 

481

4 יח"ל, שאלון שני

 

482

 

805

 

315

 

482

5 יחידות

 

 

 

 

 

 

 

 

5 יח"ל, שאלון ראשון

 

581

 

806

 

316

 

581

5 יח"ל, שאלון שני

 

582

 

807

 

317

 

582