לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לתרגול אי שיוויונים

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא

זיהוי: למסך מלא - ממולץ

להלן תוכן חוברת התרגול בקובץ לצפייה ו/או הדפסה (החוברת מכילה את כל שאלות התרגול):