לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: טריגונומטריה במישור

לשאלה הבאה עם פתרון מלא
להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: