לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: סדרה מעורבת

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 

הערה: השאלה בעמוד זה אינה נכללת בתוכנית הלימודים של 5 יחידות, ניתן לדלג עליה ולעבור לשאלה הבאה. ניתן לדלג על קובץ זהלהלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: