לסרטון הקודם

בחזררה לשיעור בוידאו: חקירת פונקציות פולינום מנה ושורש

לסרטון הבא

להלן הסרטון:

להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: