לחוברת התרגול

בחזרה לתרגול

לפתרון מלא של השאלות הבאות

להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: