( הבהרות למתווה ההיבחנות החדש במתמטיקה 3 יחידות לימוד )

הבהרות למתווה ההיבחנות החדש במתמטיקה 3 יחידות לימוד
לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכתה י' בשנת הלימודים תשע"ה

במסגרת מתווה ההיבחנות החדש לתלמידי החטיבה העליונה ועל מנת לפנות זמן ללמידה משמעותית הוחלט כי ההיבחנות החיצונית בכל המקצועות, לרבות מתמטיקה בכל רמות הלימוד, תתקיים החל מקיץ כיתה י"א.

 

כדי לאפשר לבתי הספר, למורים ולתלמידים לפנות זמן לקיום למידה משמעותית שתהיה רלוונטית ובעלת ערך ללומד ולמלמד ותהפוך אותו לשותף בהבניית הידע, הוחלט להעביר חלק מתהליכי ההערכה לאחריות בתי הספר.

 

בהתאם לזאת הערכת התלמידים בתכנים המופיעים בתכנית הלימודים של השאלון הראשון במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (מקביל לשאלון 35801 במתכונת הישנה) תהיה בהערכה בית-ספרית. אגף בכיר לבחינות יפרסם בהמשך את סמלי השאלונים במתכונת החדשה.

 

בית הספר רשאי לקבוע את דרכי ההערכה המתאימות לו ולתלמידיו. דרכי הערכה שיובילו את התלמיד להעמיק בנושאים מתוך תכנית הלימודים ולהביע את ידיעותיו ואת והמיומנויות הנדרשות ממנו במגוון דרכים כגון: על ידי עבודות עיוניות יחידנית או קבוצתית, הכנת תלקיט עבודות, למידה באמצעות פרויקטים, בחינה פנימית ועוד.

 

ההערכה הבית-ספרית לתלמיד בשאלון הראשון (מקביל לשאלון 35801 במתכונת הישנה) תהווה 25% מהציון הסופי של התלמיד ברמת 3 יחידות לימוד. בית הספר יוכל להעביר למשרד החינוך הערכה בית-ספרית לתלמיד לשאלון זה כל עוד התלמיד לומד בבית הספר (נבחן אינטרני). חשוב להדגיש כי במסגרת הגמישות הפדגוגית יש לשקול היטב את השלב בו תינתן ההערכה הבית-ספרית לתלמיד. ההערכה הבית-ספרית שתינתן לתלמיד לא ניתנת לשינוי כל עוד התלמיד הוא נבחן אינטרני ולכן נכון לעיתים לא לסיים את תהליך הלמידה וההערכה עד למיצוי יכולותיו של התלמיד.

 

הערות

  1. חשוב לעודד ולתמוך בתלמידים שהחלו את לימודיהם במתמטיקה ברמות המוגברות של 4 ו-5 יחידות לימוד לסיים את לימודיהם ברמות המוגברות.
  2. במידה ותלמיד שהחל את לימודיו ברמה מוגברת עבר בשלב מסוים לרמת 3 יחידות לימוד, על בית הספר למצוא דרכי הערכה מתאימות להערכת התלמיד בשאלון הראשון ברמת 3 יחידות לימוד, בכל תקופת לימודיו בבית הספר ובכפוף להנחיות אגף בחינות.
  3. נבחני משנה (בוגרים) יוכלו להמשיך להיבחן בשלושת השאלונים האלה 35801, 35802, 35803 כהרכב לזכאות ל-3 יחידות לימוד במתמטיקה.
  4. נבחנים חיצוניים (אקסטרניים) ימשיכו להיבחן בשלושת השאלונים 311+312+313 כהרכב לזכאות ל-3 יחידות לימוד במתמטיקה.
  5. תלמידים שילמדו בשנת הלימודים תשע"ה בכיתות י"א-י"ב ותלמידים שילמדו בשנת הלימודים תשע"ו בכיתה י"ב ימשיכו את ההיבחנות בהרכב השאלונים כפי שהיה עד כה.

 

בברכה,


ד"ר חנה פרל
מנהלת אגף מדעים

 

ד"ר אירמה ג'ן
מפמ"ר מתמטיקה

לייעוץ בחינם התקשרו 077-4662080 או השאירו פרטים
עדיין לא בטוחים? רק תכניסו פרטים בטופס ונשמח לחזור אליכם
שלח שלח
טלפנו צרו קשר הודעה ווטסאפ