לסרטון הקודם

בחזרה לשיעור: משוואות

לסרטון הבא

הערה: הסרטון בעמוד זה אינו נכלל בתוכנית הלימודים של 3 יחידות, ניתן לדלג עליו ולעבור לסרטון הבא.

להלן הסרטון:


להלן תוכן הסרטון בקובץ לצפייה ו/או הדפסה: