בגרות במתמטיקה חורף 2021

בגרות במתמטיקה קיץ 2021 מועד א'

בגרות במתמטיקה קיץ 2021  מועד ב'

מועד ושעותמועד ושעותמועד ושעות
רישום לבגרותרישום לבגרותרישום לבגרות
מיקוד הבגרות חורף 2021מיקוד הבגרות קיץ 2021מיקוד הבגרות קיץ 2021 ב'
קורס באינטרנטקורס באינטרנטקורס באינטרנט
פתרון הבגרותפתרון הבגרותפתרון הבגרות
ציוני הבגרותציוני הבגרותציוני הבגרות

 

 

 

לייעוץ בחינם התקשרו 077-4662080 או השאירו פרטים
עדיין לא בטוחים? רק תכניסו פרטים בטופס ונשמח לחזור אליכם
שלח שלח

שאלות ותשובות מידע על הבגרות הקרובה

איזה ציון קובע? 

5.9.         הפקת ספחא.בוגר המבקש לתקן את אחד הציונים והניגש לבחינה חוזרת במקצוע, או שהוא נבחן במקצוע שלא נבחן בו בעבר לאחר שכבר קיבל תעודת בגרות, יקבל ממשרד החינוך ספח עדכון.ב.הספח מתפרסם בפורטל בתי הספר ובפורטל התלמידים וכולל את הציון הסופי החדש במקצוע שבו נבחן התלמיד, שייקבע כדלקמן:אם הבוגר חזר על שאלון בחינה אחד מתוך כל השאלונים במקצוע, יינתן לו בספח ציון המקצוע כאשר הוא משוקלל בין ציון השאלון שבו הוא נבחן לאחרונה ובין ציוני השאלונים האחרים המחייבים במקצוע.אם הבוגר נבחן באותו סמל שאלון יותר מפעם אחת במועדים שונים, יכלול הציון הסופי בספח תמיד את השאלונים שניתנו עליהם הציונים הגבוהים ביותר.ג.חשוב להבהיר כי הציונים בתעודת הבגרות אינם משתנים. השיפורים מתקבלים על גבי ספח לתעודה שאפשר להציגו למוסדות להשכלה גבוהה, או לכל גורם אחר, בצמוד לתעודה.
קטע זה לקוח מתוך:https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=307
טלפנו צרו קשר הודעה ווטסאפ