מועד ושעות הבגרות במתמטיקה חורף 2018
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

משרד החינוך פירסם כי בגרות חורף 2018 במתמטיקה

תתקיים ביום ב' 22.1.18

מצב לוח בחינות מפורט לפי שעות בחינה מועד חורף 2018 (תשע"ח) 

לנבחנים האינטרניים תלמידים ובוגרי תיכון- לחץ כאן להורדה

שעות מבחן הבגרות חורף 2018 לתלמידי תיכון ובוגרי תיכוןלנבחנים האקסטרניים- לחץ כאן להורדה

שעות מבחן הבגרות חורף 2018 לתלמידי תיכון ובוגרי תיכוןלוח בחינות מועד חורף 2018 (תשע"ח)- לחץ כאן להורדה