מועד ושעות הבגרות במתמטיקה חורף 2017
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

משרד החינוך פירסם כי בגרות חורף 2017 במתמטיקה

תתקיים ביום ב' 23.1.17

מצב לוח בחינות מפורט לפי שעות בחינה מועד חורף 2017 (תשע"ז)


 

לנבחנים האינטרניים תלמידים ובוגרי תיכון- לחץ כאן להורדה

שעות מבחן הבגרות חורף 2017 לתלמידי תיכון ובוגרי תיכון


לנבחנים האקסטרניים- לחץ כאן להורדה

שעות מבחן הבגרות חורף 2017 לתלמידים אקסטרנים


 

לנבחניםן האקסטרניים שנבחנים על פי תכנית הרפורמה- לחץ כאן להורדה

שעות מבחן הבגרות חורף 2017 לתלמידים אקסטרנים שנבחנים על פי תכנית הרפורמה