מועד ושעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2019 א'
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

משרד החינוך פירסם כי בגרות קיץ 2019 מועד א' במתמטיקה תתקיים ביום ב' 20.05.19
(זהו תאריך טויטה, תאריך זה עשוי להשתנות בהתאם להחלטת משרד החינוך)


משרד החינוך פירסם כי בגרות קיץ 2019 מועד ב' במתמטיקה תתקיים ביום ה' 11.07.19
(זהו תאריך טויטה, תאריך זה עשוי להשתנות בהתאם להחלטת משרד החינוך)- אתר מלומד יעלה את שעות הבגרות כאשר הם יפורסמו ע"י משרד החינוך -