לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

3 יח"ל

תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

טבלאות שעות הוראה

דוגמאות לסעיפי מדרגה באחזור מידע בשאלוני 3 יח"ל

נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

נוסחאון בערבית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

 

4 יח"ל

תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

טבלאות שעות הוראה

נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

נוסחאון בערבית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

5 יח"ל

תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

טבלאות שעות הוראה

נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

נוסחאון בערבית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

 

 

הבהרות - בעקבות שאלות שהתקבלו