לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לבגרות במתמטיקה 5 יחידות בחזרה לשאלון 806

 

מבנה שאלון 581 (806) החדש החל מבגרות קיץ 2014 כולל:

מבנה שאלון 581 (806) הבגרות במתמטיקה החדש החל מקיץ 2014 - מלומד

מבנה שאלון 806 הישן (לפני קיץ 2014) עם הערות לגבי מה שירד החל מקיץ 2014:

 

מידע נוסף על השינויים במבנה הבגרות של 5 יחידות (החל מקיץ 2014):

 

תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

טבלאות שעות הוראה

נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א
הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

הבהרות - בעקבות שאלות שהתקבלו