לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן מבנה שאלון 182 (801):

 

 

1. בכל שאלה מהמאגר ניתן לשנות בבחינת הבגרות את המספרים המופעים בשאלה, להוסיף סעיפי מדרגה, להוריד שרטוטים וכדומה

2. לא יידרש שימוש בפרמטרים. עשויות להופיע שאלות מתוך המאגר שבהן יש פרמטרים, אך במקרים אלה הפרמטרים יוחלפו במספרים.

3. עשויות להופיע בכל שאלון עד שתי שאלות שאינן מהמאגר כלל

4. החל ממועד חורף 2016 נוספה רבע שעה לשאלון 182 (801). הבגרות תהיה שעה וחצי (במקום שעה ורבע).