פתרון מלא בגרויות במתמטיקה שאלון 806, שנים 2009-2020
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

 


להלן חלק 1

הסבר על מבנה המבחן + שאלות לדוגמה חשובות מאוד

להסבר מפורט >> לחץ כאןלהלן חלק 2

25 מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 806 אחרונים עם פתרונות מלאים

להלן כל מבחני הבגרות 

שנים 2009-2020 עם פתרונות מלאים

לטבלת הבגרויות המלאה- לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2018

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2018

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


להלן הפתרונות המלאים שנת 2017

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2017 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2017 מועד א'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2017

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


להלן הפתרונות המלאים שנת 2016

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2016 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2016 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2016

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינםלהלן הפתרונות המלאים שנת 2015

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2015 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2015 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2015

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם
להלן הפתרונות המלאים שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2014 מועד ג'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2014 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2014 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)


4. מבחן לדוגמא
שאלון פתרון מלא הערות חשובות
חינםחינם
מועד זה מהווה דוגמה
למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל)5. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2014
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2013

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2013 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2013 מועד א'
שאלון פתרוןפתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2013
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2012

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2012 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2012 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2012
שאלוןפתרוןפתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שא


להלן הפתרונות המלאים שנת 2011

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2011 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2011 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2011
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


להלן הפתרונות המלאים שנת 2010

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2010 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2010 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 חורף 2010
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן
להלן הפתרונות המלאים שנת 2009

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2009 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 806 קיץ 2009 מועד א'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 2 ירדה.
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על
מבנה שאלון 806
לחץ כאןלהלן חלק 3

 

12 מבחני מתכונת עבור שאלון 806

עם פתרונות מלאים ומודרכים


מבחן מתכונת מספר 1

מבחן מתכונת מס' 1 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 1 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 57
ראו שאלה 22
ראו שאלה 22
ראו שאלה 20
חינם
חינם
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא
לרכישת הקורס המלא

 

שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 15
ראו שאלה 66
ראו שאלה 12
ראו שאלה 34
חינם
לרכישת הקורס המלא
חינם
לרכישת הקורס המלא

מבחן מתכונת מספר 2

מבחן מתכונת מס' 2 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 2 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 40ראו שאלה 27ראו שאלה 8ראו שאלה 23
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 16ראו שאלה 34ראו שאלה 87ראו שאלה 14
חינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאחינם
מבחן מתכונת מספר 3
מבחן מתכונת מס' 3 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 3 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 8ראו שאלה 12ראו שאלה 11ראו שאלה 42
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 17ראו שאלה 106ראו שאלה 42ראו שאלה 41
חינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 4
מבחן מתכונת מס' 4 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 4 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 11ראו שאלה 27ראו שאלה 15ראו שאלה 45
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 18ראו שאלה 110ראו שאלה 54ראו שאלה 45
חינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 5
מבחן מתכונת מס' 5 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 5 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 47ראו שאלה 30ראו שאלה 19ראו שאלה 49
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 19ראו שאלה 45ראו שאלה 92ראו שאלה 82
חינם לחבריםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 6
מבחן מתכונת מס' 6 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 6 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 49ראו שאלה 30ראו שאלה 21ראו שאלה 49
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 20ראו שאלה 111ראו שאלה 38ראו שאלה 50
חינם לחבריםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 7

מבחן מתכונת מס' 7

תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 7 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 12ראו שאלה 29ראו שאלה 24ראו שאלה 37
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 33ראו שאלה 112ראו שאלה 90ראו שאלה 43
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 8
מבחן מתכונת מס' 8 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 8 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 13ראו שאלה 14ראו שאלה 25ראו שאלה 43
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 42ראו שאלה 46ראו שאלה 86ראו שאלה 52
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

 

מבחן מתכונת מספר 9
מבחן מתכונת מס' 9 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 9 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 10ראו שאלה 41ראו שאלה 19ראו שאלה 45
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 50ראו שאלה 109ראו שאלה 81ראו שאלה 85
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 10
מבחן מתכונת מס' 10 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 10 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 51ראו שאלה 52ראו שאלה 17ראו שאלה 49
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 57ראו שאלה 49ראו שאלה 47ראו שאלה 94
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא


מבחן מתכונת מספר 11
מבחן מתכונת מס' 11 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 11 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 53ראו שאלה 13ראו שאלה 16ראו שאלה 51
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא

שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 58ראו שאלה 35ראו שאלה 95ראו שאלה 96
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
מבחן מתכונת מספר 12
מבחן מתכונת מס' 12 תשובות סופיות<br />מתכונת מס' 12 שאלה 1
עם פתרון מלא
שאלה 2
עם פתרון מלא
שאלה 3
עם פתרון מלא
שאלה 4
עם פתרון מלא
ראו שאלה 55ראו שאלה 31ראו שאלה 23ראו שאלה 41
חינםחינםלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
שאלה 5
עם פתרון מלא
שאלה 6
עם פתרון מלא
שאלה 7
עם פתרון מלא
שאלה 8
עם פתרון מלא
ראו שאלה 80ראו שאלה 78ראו שאלה 70ראו שאלה 31
לרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלאלרכישת הקורס המלא
נושאים נוספים שעתידים לעניין אותך