פתרון מלא בגרויות במתמטיקה שאלון 804, שנים 2009-2020
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן כל מבחני הבגרות 

שנים 2009-2020 עם פתרונות מלאים

לטבלת הבגרויות המלאה- לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2018

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2018

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2017

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2017 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

2.
פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2017 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2017

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2016

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2016 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2016 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2016

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2015

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2015 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2015 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2015

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינםלהלן הפתרונות המלאים שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד ג'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינםחינם


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
מועד זה מהווה דוגמה למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל).

4. מבחן לדוגמא
שאלון פתרון מלא
חינםחינם5. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2014
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2013

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2013 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2013 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2013
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2012

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2012 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2012 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם


להלן הפתרונות המלאים שנת 2011

3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2011

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


להלן הפתרונות המלאים שנת 2010


1.
פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם

שאלה 5 ירדה.
שאלה 7 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף  2010
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
שאלה 8 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2009

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2009 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
שאלה 8 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2009 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומדהערות חשובות
חינםחינםחינם
שאלה 5 ירדה.
שאלה 9 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן