פתרון מלא בגרויות במתמטיקה שאלון 804, שנים 2009-2018
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן הפתרונות המלאים שנת 2018

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2018

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2017

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2017 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

2.
פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2017 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2017

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2016

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2016 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2016 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2016

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2015

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2015 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2015 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2015

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינםלהלן הפתרונות המלאים שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד ג'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומד
חינם חינם חינם חינם


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם חינם
מועד זה מהווה דוגמה למבנה הבגרות החדש
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל).

4. מבחן לדוגמא
שאלון פתרון מלא
חינם חינם5. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2014
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2013

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2013 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2013 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2013
שאלון פתרון פתרון מלא - משרד החינוך פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2012

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2012 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2012 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם
3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2011
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן1.
פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 מועד ב'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
שאלה 7 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2010
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
שאלה 8 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2009

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2009 מועד ב'

שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
שאלה 8 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2009 מועד א'
שאלון פתרון פתרון מלא - מלומד הערות חשובות
חינם חינם חינם
שאלה 5 ירדה.
שאלה 9 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן