בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה


להלן תוכן חוברת התרגול בקובץ לצפייה ו/או הדפסה (החוברת מכילה את כל שאלות התרגול):