בחזרה לתרגול אי שיוויונים

לשאלה הראשונה עם פתרון מלא
להלן תוכן חוברת התרגול בקובץ לצפייה ו/או הדפסה (החוברת מכילה את כל שאלות התרגול):