בחזרה לתרגול: סדרה חשבונית

לקובץ הבא


 
להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: