לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות תנועה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

 

להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: