לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: כלל נסיגה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


 
להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: