לשאלה הקודמת עם פתרו ןמלא

בחזרה לתרגול: ישר ופרבולה

לשאלה הבאה עם פתרון מלאלהלן השאלה, עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: