בחזרה לשיעור: התפלגות נורמלית

לקובץ הבא 

להלן התוכן בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: