הרשמה לבגרות במתמטיקה קיץ 2017 מועד ב
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

הרשמה לבחינות תיפתח בין התאריכים:

יום ראשון, ג' בסיוון תשע"ז 28-5-2017

עד ליום שלישי, כ"ו בסיון תשע"ז 20-6-2017

 

להלן נוהלי ההרשמה לבגרות במתמטיקה 2017 קיץ מועד ב':

להודעות המקוריות של משרד החינוך לחצו כאן