לשאלה הקודמת עם פתרו מלא

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במרחב

לקובץ הבא

להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: