בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במרחב

לקובץ הבא
להלן חוברת התרגול, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: