לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות משולשים ומרובעים

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 


להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: