לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

 

להלן השאלה בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: