לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול

לשאלה הבאה עם פתרון מלא

 

הערה: השאלה בעמוד זה אינה נכללת בתוכנית הלימודים של 4 יחידות, ניתן לדלג עליה ולעבור לשאלה הבאה. ניתן לדלג על קובץ זה

להלן השאלה בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: