בחזרה לתרגול

לפתרון מלא של השאלות הבאות

להלן חוברת התרגול: