לשאלה הקודמת עם פתרו מלא

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במישור

לשאלה הבאה עם פתרון מלא 
להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: